gds
GÖKÇELİK DEPO SİSTEMLERİ
TR | EN

GÖKÇELİK DEPOLAMA SİSTEMLERİ PROJE ÖNCESİ BİLGİ FORMU


Formun devamındaki sorular depolama sistemleri ile ilgili detay bilgilerdir doldurulması zorunlu değildir ancak depolama ile ilgili keşifte doğru ölçeklendirme için gereklidir.
1. Kullanacağı paletin tipi ve ölçüsü nedir ?

Müşteri , projenin belli bölümlerinde , farklı palet ölçüleri kullanabilir. Böyle durumlarda proje üzerinde , hangi bölümde hangi palet türünün kullanılacağını sormanız gerekmektedir.2. Kullanacağı paletlerin ağırlıkları nelerdir?

Müşteri , bazı durumlarda proje içersinde , farklı ağrlıklarda paletler kullanabilir . Böyle durumlarda projenin hangi kısmında , hangi ağırlıkta palet kullanacağı ayrı ayrı belirtilmelidir. Bu ağırlıklar projede kullanılacak traverslerin kesitlerini ve tiplerini belirleyecektir.

Ağırlık ?

3. Kullanacağı paletlerin yüksekliği nedir?

Müşteri , bazı durumlarda proje içersinde , farklı yüksekliklerde paletler kullanabilir . Böyle durumlarda projenin hangi kısmında , hangi yükseklikte palet kullanacağı ayrı ayrı belirtilmelidir. Bu ağırlıklar projde kullanılacak ünitelerdeki travers aralıklarının ve sistemin kaç katlı olacağını belirleyecektir.
4. Paletlerde herhangi bir yük taşması var mı ? Varsa ne kadar?

Bazı durumlarda palet üzerine konan yükler bir miktar paletten taşabilir . Böyle durumlarda bunun belirtilmesi iyi olacaktır. Bu bilgi sırt srta sistemler iki ünite arasındaki mesafeyi belirlemede ve koridar aralarını belirlemede yardımcı olacaktır.


kısa kenar

uzun kenar

Paletin her iki yönünden de taşma olablir. Hem uzun hemde kısa kenardan yük taşabilir .Bu durumda bunun açık bir şekilde sorulması ve belirtilmesi gerekmektedir.5. Kullanılacak forkliftin maksimum dönme mesafesi nedir?

Müşterinin depoda kullanacağı forkliftin dönme mesafesi , projede kullanılacak koridor aralarının mesafesini belirler.


Bu bilgi , kullanılan forkliftin marka ve modelinin bilinmesi halinde , forkliftin kataloğundan veya internet sitesinden bululunabilir.6. Kullanılacak forkliftin maksimum kaldırma yüksekliği nedir.

Müşterini depoda kullanacağı forkliftin kaldırma mesafesi , kullanılacak ayak yüksekliğini ve , son traversin konulacağı noktayı belirler buda dolaylı olarak sistemin kaç katlı olacağını etkiler.
7. Kullanılacak HR ve MR ayak yüksekliği ?

Müşteri kullanacağı projelerde tavan yükseklikleri ve forkliftlerin kaldırma yüksekliklerine göre farklı ölçülerde ayak yüksekli kullanabilir. Bunların projede yerlerinin belirtilmesi gerekmektedir.8. Depo Kurulacağı Bina Hakkında ?

A Yapılacak deponun zemininde bozukluklar ve küçük kot farkları varmı ?

Böyle durumların mutlaka bilinmesi gerekir. Yapılacak olan deponun zeminin düz olması gerekir . Zemininde küçük bozuklukların olduğu durumlarda , ufak zemin farklılıklarını ortadan kaldırmak için ayakların altına ilave , ayak ayar plakaları kullanılır. Ancak zeminin bu parçalarla düzelemeyek bir durumu var ise işletme sahibinde zeminin düzeltilmesi isteniri. Aksi takdirde sistemin kurulması mümkün değildir.

B Tavanların altından geçen tesisat boruları varmı. ?

Sistemin yüksekliğini tasarlarken , sadece tavan yüksekliği hesaba katılmaz , bunun yanı sıra tavan altı kirişleri , tavan altından geçen tesistat boruları ( havalandırma , su vb. ) ve elektrik kablo kanalları da dikkate alınmalıdır. Bu sisteme konulacak son yükün ulaşacağı yüksekliği belirlemede bize yardımcı olur.9. Paletin hangi taraftan sisteme sokulacağı

Bazı projelerde depo kullanıcıları , paletleri üniteye sokarken farklı alternatifler deneyebilirler. Genel olarak dünyada uygulanan sistem , paletin sisteme dar taraftan sokulmasıdır. ( Şekil A ) , Ancak bazı durumlarda müşteriler paleti geniş taraftan sisteme sokmak isteyebilirler.( Şekil B ) Bunun bilinmesi bize kullanılacak sistemde , traverslerin uzunluk ölçülerinin belirlenmesinde yardımcı olur. Aynı zamanda sistemdeki , yani bir ünitedeki palet sayısı değişeceğinden sistemdeki yük miktarı değişir. Bu yüzden , ayak kesiti ve travers kesitinin belirlenmesinde de bu bilgiye ihtiyaç vardır. Bu bilgi aynı zamanda kullanılacak HR veya MR ayağın P derinliğini belirler.


Kırmızı renk palettir.